MUDr. Danuše Trojanová
praktický lékař pro děti a dorost

Aktuálně

30.7. - 10.8. dovolená

3.9. - 7.9. dovolená

Zastupují ostatní praktikující lékaři.